Kooltherm FM Pipe Insulation - Benelux – Dutch

Kooltherm FM Leidingisolatie

Het isoleren van leidingen in gebouwen biedt een aantal voordelen, waaronder:

  • minder warmteverlies;
  • energiebesparing;
  • beschermt de leiding en de leidinginhoud tegen extreme temperaturen.

Hoogwaardige Kooltherm FM Leidingisolatie is het dunste en meest rendabele product verkrijgbaar voor isolatie van leidingen in gebouwen voor HVAC-toepassingen (verwarming, ventilatie en airco) en sanitair water voorzieningen. Kooltherm FM Leidingisolatie is zowel geschikt voor nieuwbouw en renovatie, in woning- en utiliteitsbouw.


Inleiding

Kooltherm FM Leidingisolatie bestaat uit een kern van vezelvrije Kooltherm FM isolatie, voorzien van een dampremmende folie. Kooltherm FM Leidingisolatie is voorzien van CE-markering, conform BS EN 14314.

Kooltherm FM Leidingisolatie is leverbaar in verschillende diktes, afhankelijk van gewenste productspecificaties  en kan worden toegepast op leidingen van roestvrij staal, koolstof staal, koper en kunststof, in alle standaard en speciale diameters. Kooltherm FM Leidingisolatie wordt geproduceerd op basis van moderne technologieën, waarbij productieafval tot een minimum wordt beperkt.

Kooltherm FM Leidingisolatie wordt geproduceerd middels een continu proces en wordt geleverd in een lengte van 1 meter. Leidingisolatie op basis van gegroefde platen wordt geleverd in een lengte van 1,165 meter. Kooltherm FM Leidingisolatie is leverbaar in een standaard dichtheid van 37 kg/m3. Hoge densiteit leidingisolatie is eveneens leverbaar in 60 kg/m3, 80 kg/m3 en 120 kg/m3.

Dampremmende folie

Alle Kooltherm FM Leidingisolatie producten zijn standaard voorzien van een duurzame en dampremmende aluminium folie, of met een zwarte dampremmende folie die versterkt is met glasvezelversterkte dampwerende folie.

De dampremmende folie is fabrieksmatig aangebracht. Deze hoeft daardoor niet op locatie te worden bevestigd. Hierdoor wordt het risico van beschadiging van de dampbarrière en daardoor van de betrouwbare werking van het systeem voorkomen. Ook resulteert dit in minder arbeidskosten voor het installeren van het Kooltherm FM Leidingisolatie systeem.

Kooltherm Thickness Comparison

Prestaties

Thermische prestatie

Met een warmtegeleidingscoëfficiënt (λD-waarde) van slechts 0,025 W/m·K is Kooltherm FM Leidingisolatie het meest efficiënte thermische isolatiemateriaal dat courant verkrijgbaar is voor HVAC toepassingen. De lage lambdawaarde zorgt er voor dat de gespecificeerde thermische prestaties met dunnere isolatie worden bereikt.

De onovertroffen thermische prestaties dankt de Kooltherm FM Leidingisolatie hoofdzakelijk aan de gesloten celstructuur. De gesloten cellen beschikken over een kleine leemte-volumeverhouding en zijn klein en uniform. Ze hebben een zeer fijne structuur, extreem dunne wanden en weinig contactpunten. Ze zijn gevuld met een thermisch efficiënt CFK/HCFK-vrij blaasmiddel, dat geen negatieve invloed heeft op de ozonlaag (ODPis gelijk aan nul) en een uiterst lage bijdrage heeft tot het broeikaseffect  (GWP is 5 of lager). Dankzij de gesloten cellen en de vezelvrije kern wordt Kooltherm FM Leidingisolatie niet aangetast door luchtinfilitratie.  Dergelijke problemen komen wel voor bij minerale wol isolatie en kunnen de thermische prestaties verminderen.

FM Approved logo

Brand

Kooltherm FM Leidingisolatie bestaat uit een sterk gecrosslinkte polymeerstructuur , waardoor deze kunststof uiterst moeilijk ontbrandbaar is. Bij blootstelling aan vuur vormt het buitenoppervlak een sterke gecarboniseerde laag, die warmteoverdracht tegengaat en verdere vlamverspreiding sterk vertraagt.

De buitengewone brand- en rookeigenschappen van de Kooltherm FM Leidingisolatie producten zorgen er voor dat de isolatie geschikt is voor verschillende toepassingen.  Het product heeft een Euroklasse brand van B/BL-s1, d0 (naakt product) en is FM-goedgekeurd volgens goedkeuringsklasse 4924.

BRE A+

Duurzaamheid

Kooltherm FM Leidingsolatie behaalt binnen BREEAM de hoogst mogelijk score volgens de ‘Green Buide to Specification’ namelijk A+ en wordt geproduceerd conform BS EN ISO 14001, waardoor het in aanmerking komt voor de creditering Responsible Sourcing. Daarnaast biedt Kingspan Industrial Insulation een regeling voor ‘nul restafval, productterugname’, waarbij restmateriaal wordt verzameld bij (externe) fabrikanten en wordt gerecycled of gebruikt voor energieterugwinning.

Vochtbestendigheid

Kooltherm FM Leidingisolatie beschikt over >90% gesloten cellen. In combinatie met het dampscherm vormt de isolatie hierdoor een zeer resistent systeem tegen het indringen van vocht in en onder de isolatie.

.

Technische specificaties

De isolatiedikte is in hoge mate van invloed op de energieprestaties van het toegepaste isolatiesysteem.

In de praktijk betekent dit, dat de energie (en kosten) die vereist zijn om leidingwerk binnen bepaalde temperatuurwaarden te laten opereren, sterk kunnen worden beïnvloed door de gekozen isolatiedikte. Deze praktijk wordt momenteel geformaliseerd in vele bouwverordeningen en beoordelingsmethodes voor energie- efficiency van gebouwen, zoals de Franse Réglementation Thermique, het Belgische Typebestek 105 en de BREEAM-bouwbeoordelingsmethode. Eén manier waarbij een bepaald minimaal energieniveau van het isolatiemateriaal wordt gespecificeerd, is door specificatie van de isolatieklasse volgens EN 12828.
Om maximale energiebesparingen tegen relatief lage kosten te realiseren, raadt Kingspan aan de absolute minimumdikte voor isolatie te vergroten.

Om de mogelijkheden van de isolatieklassen volgens EN 12828 aan te tonen, worden in deze brochure voor elke toepassing de minimumdikte alsmede isolatieklasse 4 en 5 conform EN 12828 uitvoerig beschreven.
Neem voor afwijkende of gedetailleerdere dikteadviezen contact op met onze Techline.

Benelux1

Benelux2

Benelux3

Benelux4

Benelux5

Benelux6

Benelux7

Benelux8

 

Downloads

KT Benelux QG FCKT Technical DataKT Spec guide FCKT Install FCKooltherm PSIS